• Dávame kameňu osobitosť a tvar

  • slider_2

    Produkty s použitímvysokokvalitného mramoru

  • slider_2

    Dávame kameňu osobitosť a tvar

Vzorky Mramoru

Detail

Vzorka A1

Pôvod tohto prírodného kameňa sa nachádza v okolí hôr mesta Vitia (Vitina), v nadmorskej výške nad 950 m. Je hodnotený ako vysoko kvalitný kameň od dávnych čias, pretože sa ukázalo, že týmto typom kameňa boli postavené staroveké domy, kultúrne a náboženské pamiatky. Jedným z nich je kostol sv. Jozefa, postavený v roku 1905 Na vzorkách tohto kameňa boli vykonané laboratórne analýzy, ktoré preukázali, že nepredstavuje žiadne zdravotné riziko.


Detail

Vzorka A2

Pôvod tohto prírodného kameňa sa nachádza v okolí hôr mesta Vitia (Vitina), v nadmorskej výške nad 1 100 m. Je hodnotený ako vysoko kvalitný kameň od dávnych čias, pretože sa ukázalo, že týmto typom kameňa boli postavené staroveké domy, kultúrne a náboženské pamiatky. Jednou z nich je mešita sultána Mehmeta Fatiha v Prištine, postavená v roku 1460. Na vzorkách tohto kameňa boli vykonané laboratórne analýzy, ktoré preukázali, že nepredstavuje žiadne zdravotné riziko.


Detail

Vzorka B1

Pôvod tohto prírodného kameňa sa nachádza v okolí hôr mesta Rahovec, v nadmorskej výške nad 650 m. Je hodnotený ako vysoko kvalitný kameň od dávnych čias, pretože sa ukázalo, že týmto typom kameňa boli postavené staroveké domy, hrady a zámky, charakteristické pre albánsku kultúru. Na vzorkách tohto kameňa boli vykonané laboratórne analýzy, ktoré preukázali, že nepredstavuje žiadne zdravotné riziko.


Detail

Vzorka B2

Pôvod tohto prírodného kameňa sa nachádza v okolí hôr mesta Rahovec, v nadmorskej výške nad 750 m. Je hodnotený ako vysoko kvalitný kameň od dávnych čias, pretože sa ukázalo, že týmto typom kameňa boli postavené staroveké domy, hrady a zámky, charakteristické pre albánsku kultúru, rovnako ako mnoho kostolov a mešít v mestách Rahovec a Gjakovë. Na vzorkách tohto kameňa boli vykonané laboratórne analýzy, ktoré preukázali, že nepredstavuje žiadne zdravotné riziko.


Detail

Vzorka C1

Pôvod tohto prírodného kameňa sa nachádza v okolí hôr mesta Kline, v nadmorskej výške nad 550 m. Je hodnotený ako vysoko kvalitný kameň od dávnych čias, pretože sa ukázalo, že z tohto typu kameňa boli postavené mnohé staroveké cesty. Aj v súčasnosti ich možno nájsť starej časti mesta v Dukagjiniskom údolí. Na vzorkách tohto kameňa boli vykonané laboratórne analýzy, ktoré preukázali, že nepredstavuje žiadne zdravotné riziko.


Detail

Vzorka C2

Pôvod tohto prírodného kameňa sa nachádza v okolí hôr mesta Malisheva, v nadmorskej výške nad 600 m. Je hodnotený ako vysoko kvalitný kameň od dávnych čias, pretože sa ukázalo, že z tohto typu kameňa boli postavené mnohé staroveké cesty. Charakteristickým pre tento kameň je, že je veľmi odolný a stabilný voči prírodným podmeinkam. Na vzorkách tohto kameňa boli vykonané laboratórne analýzy, ktoré preukázali, že nepredstavuje žiadne zdravotné riziko.


Detail

Vzorka E1

Pôvod tohto prírodného kameňa sa nachádza v okolí hôr mesta Vitia (Vitina), v nadmorskej výške nad 800 m. Je hodnotený ako vysoko kvalitný kameň od dávnych čias, pretože sa ukázalo, že z tohto typu kameňa boli postavené kostoly a mešity. Z tohto kameňa je postavená Veľká mešita v Prištine a časť stien Prizenského zámku. Na vzorkách tohto kameňa boli vykonané laboratórne analýzy, ktoré preukázali, že nepredstavuje žiadne zdravotné riziko.


Detail

Vzorka L1

Pôvod tohto prírodného kameňa sa nachádza v okolí hôr mesta Kline, v nadmorskej výške nad 500 m. Je hodnotený ako vysoko kvalitný kameň od dávnych čias. Tento kameň sa nachádza v konštrukciách mnohých starých bytových domov v kamenných uliciach a v rôznych historických objektoch. Na vzorkách tohto kameňa boli vykonané laboratórne analýzy, ktoré preukázali, že nepredstavuje žiadne zdravotné riziko.


Detail

Vzorka R1

Pôvod tohto prírodného kameňa sa nachádza v okolí hôr mesta Istog v nadmorskej výške nad 800 m. Je hodnotený ako vysoko kvalitný kameň od dávnych čias, pretože sa ukázalo, že z tohto typu kameňa bolo postavených viacero hradov v regióne Dukagjinijského údolia. Na vzorkách tohto kameňa boli vykonané laboratórne analýzy, ktoré preukázali, že nepredstavuje žiadne zdravotné riziko.


Detail

Vzorka R2

Pôvod tohto prírodného kameňa sa nachádza v okolí hôr mesta Peja, v nadmorskej výške nad 650 m. Je hodnotený ako vysoko kvalitný kameň od dávnych čias. Tento kameň sa nachádza v rôznych historických objektoch. Na vzorkách tohto kameňa boli vykonané laboratórne analýzy, ktoré preukázali, že nepredstavuje žiadne zdravotné riziko.

 


Love Art!